Informacje dla podróżujących


Poniżej znajdziesz ciekawe informacje które mogą Ci się przydać jeszcze przed wyjazdem. Naszym Klientom doradzamy aby zarejestrować się w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”, ponieważ w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt i udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Dokumenty:

 • Dokumentem uprawniającym obywatela polskiego (w tym również osobę małoletnią) do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), a także – w niektórych przypadkach – ważny dowód osobisty.

 • Dzieci od 0 - 2 lat mogą przekraczać granicę wyłącznie na podstawie własnego, ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Kraje należące do strefy Shengen w których możemy legitymować się ważnym dowodem osobistym: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Islandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

 • Dodatkowo w następujących krajach oczekujących wejścia do strefy Schengen możemy legitymować się ważnym dowodem osobistym: Cypr, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Irlandii.

 • Od 1 października 2021 roku granicę Wielkiej Brytanii można przekroczyć tylko na podstawie paszportu. Wprowadzone zostają wizy na wjazd do UK, a obowiązek ich posiadania zależy od celu podróży. To ważne! Od 1.10.2021 roku Polacy mogą podróżować do Wielkiej Brytanii jedynie z ważnym paszportem.

 • W zależności od tego do jakiego kraju wybieramy się w podróż poza ważnym dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty) musimy posiadać WIZĘ.

 • Aktualny dowód ubezpieczenia - może to być legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy (ważna przez miesiąc od daty podstemplowania).

 • Karta abonamentowa prywatnej przychodni zdrowotnej - często refundowana nawet w połowie przez zakład pracy, np. karta Medicover, Lim, Enel-med czy Lux-Med. Usługi medyczne są świadczone przez te instytucje w wielu miastach, a w razie potrzeby pomoc specjalistów otrzymasz w ramach abonamentu.

 • Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego - EKUZ - uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie na takich zasadach, jakie obowiązują w danym kraju. Wyrobić ją można od ręki w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Żółta książeczka szczepień - jest to międzynarodowe świadectwo szczepień potrzebne w przypadku wyjazdów w kraje tropikalne, wydawane w punktach szczepień na terenie całego kraju. Szczepienia należy rozpocząć 6 tygodni przed wyjazdem.

 • Ubezpieczenia z biura podróży i dodatkowe ubezpieczenie - zwykle wliczone są w koszt wycieczki lub wymagające niewielkich dopłat, ale zawierają niskie sumy ubezpieczenia i mogą być niewystarczające w nagłych wypadkach. Dlatego jeśli zamierzasz uprawiać sporty ekstremalne, np. nurkowanie, kolarstwo górskie, jazdę na skuterach wodnych, warto wykupić indywidualnie dodatkową polisę. Sugerujemy również wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji*.

 • Ubezpieczenie kobiet w ciąży - gwarantuje wielokrotną pomoc lekarską, związaną z prowadzeniem ciąży. Ubezpieczenie takie dotyczy także zaawansowanej ciąży, czyli 7 i 8 miesiąca. Ubezpieczenie powinno objąć wtedy także koszty porodu, jeśli nastąpi on do 32 tygodnia ciąży.

*Bardziej szczegółowe informacje można otrzymać podczas kontaktu bezpośredniego.


Regulamin:

- Regulamin przesyłania zdjęć do galerii

- Regulamin serwisu internetowego tropikana24.pl

- Regulamin doradztwa ofertowego