Dokumenty:

 • Dokumentem uprawniającym obywatela polskiego(w tym również osobę małoletnią )do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), a także – w niektórych przypadkach – ważny dowód osobisty.

 • Dzieci od 0 – 2 lat mogą przekraczać granicę wyłącznie na podstawie własnego , ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Kraje należące do strefy Shengen w których możemy legitymować się ważnym dowodem osobistym :Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,Islandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia,Szwecja, Węgry, Włochy, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

 • Dodatkowo w następujących krajach oczekujących wejścia do strefy Schengen możemy legitymować się ważnym dowodem osobistym: Cypr, Bułgaria, Rumunia,Chorwacja ,Wielka Brytania i Irlandia.

 • W zależności od tego do jakiego kraju wybieramy się w podróż poza ważnym dokumentem tożsamości(paszport lub dowód osobisty ) musimy posiadać WIZĘ.

 • Aktualny dowód ubezpieczenia – może to być legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy (ważna przez miesiąc od daty podstemplowania).

 • Karta abonamentowa prywatnej przychodni zdrowotnej – często refundowana nawet w połowie przez zakład pracy, np. karta Medicover, Lim, Enel-med czy Lux-Med. Usługi medyczne są świadczone przez te instytucje w wielu miastach, a w razie potrzeby pomoc specjalistów otrzymasz w ramach abonamentu.

 • Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – EKUZ – uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie na takich zasadach, jakie obowiązują w danym kraju. Wyrobić ją można od ręki w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Żółta książeczka szczepień – jest to międzynarodowe świadectwo szczepień potrzebne w przypadku wyjazdów w kraje tropikalne, wydawane w punktach szczepień na terenie całego kraju. Szczepienia należy rozpocząć 6 tygodni przed wyjazdem.

 • Ubezpieczenia z biura podróży i dodatkowe ubezpieczenie – zwykle wliczone są w koszt wycieczki lub wymagające niewielkich dopłat, ale zawierają niskie sumy ubezpieczenia i mogą być niewystarczające w nagłych wypadkach. Dlatego jeśli zamierzasz uprawiać sporty ekstremalne, np. nurkowanie, kolarstwo górskie, jazdę na skuterach wodnych, warto wykupić indywidualnie dodatkową polisę.

 • Ubezpieczenie kobiet w ciąży – gwarantuje wielokrotną pomoc lekarską, związaną z prowadzeniem ciąży. Ubezpieczenie takie dotyczy także zaawansowanej ciąży, czyli 7. i 8. miesiąca. Ubezpieczenie powinno objąć wtedy także koszty porodu, jeśli nastąpi on do 32. tygodnia ciąży.

*Bardziej szczegółowe informacje otrzymać można bezpośrednio w biurze.